Συναυλία Τμήματος Βιολιού

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1. Gigue (από την δεύτερη Παρτίτα για σόλο βιολί)
Concerto for Violin and Orchestra Op. 14 Allegro
Johann Sebastian Bach

2. Violin Concerto Op. 14 Allegro
Samuel Barber

3. Etude No 23 in G Minor 
Rodolphe Kreutzer