Συναυλία Τμήματος Βιολιού

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1. Gigue (από την δεύτερη Παρτίτα για σόλο βιολί)
Concerto for Violin and Orchestra Op. 14 Allegro
Johann Sebastian Bach

2. Violin Concerto Op. 14 Allegro
Samuel Barber

3. Etude No 23 in G Minor 
Rodolphe Kreutzer


4. Recitativo e arioso (για βιολί και πιάνο)
Witold Lutoslawski

Καραμούτσιου Αλεξάνδρα – βιολί


1. Romanze Op. 40 in G Major
Ludwig van Beethoven

2. Concerto for Violin and Orchestra Op. 14 Allegro 
Samuel Barber

3. Concerto in G Major No 3 Kv 216 
Wolfgang Amadeus Mozart

Δημητριάδου Μαρία-Σοφία - βιολί

Συνοδεία Λάζαρος Μελίδης