Συναυλία Σχολής Εγχόρδων

Allegretto - Suzuki & Gavotte - G.F Handel 

Δήμητρα Βαξεβανίδου Συντελή (Π2)
Καθηγητής: Θεόδωρος Πατσαλίδης 

Auld Lang Syne - Παραδοσιακό τραγούδι της Σκοτίας