Σεμινάριο Μουσικής Γραφής Σε Υπολογιστή (Finale)

Ποιος εκπαιδεύεται;

    Όλοι οι σπουδαστές μουσικών οργάνων και ανώτερων θεωρητικών από 15 χρονών και πάνω. Επιθυμητό μουσικό επίπεδο τάξη κατωτέρας.

Σε τι εκπαιδεύεται;

Τα μαθήματα του Σεμιναρίου θα παραδοθούν σε 4 διδακτικές ενότητες με τα εξής θέματα: