Συναυλία Τάξεων Πιάνου Ε. Σουργκούνη - Α.Χατζηαντωνίου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Χατζηκαλλινικίδου Άννα

•    «No return» - P. WEDGEWOOD 

Σαμουηλίδου Χριστίνα

•    «Παλιός χορός» - GNYESINA

Λιόλιου Παναγιώτα                        

•    «Ostlicher Tanz» - KHACHATURIAN

Κουλαρμάνης  Θανάσης                 

•    «The Beatle Boogie» - J. BRIMHALL

Ευδοκία Ντέμκα

•    «Menuet in G major» - C. PETZOLD

Βασίλης Δουκέλης

•    «Menuet in D minor» - J.S. BACH

Άννα Μαρία Χατζοπούλου

•    «Menuet in G Minor» - C. PETZOLD

Γιάννης Κυριτσάκης

•    «Etude» - C. CZERNY

Απόστολος Κυριτσάκης

•    «Nel cor piu non mi sento» - G. PAESIELLO

Γιάννης Σέρπετος

•    «Requiem for a Dream, Lux Aeterna» - C. MANSELL