Μπαρόκ


    Κυριάρχησε στον ευρωπαϊκό χώρο από το 16ο ως το 18ο αιώνα. Χαρακτηρίζεται από πληθωρικότητα και συναισθηματική φόρτιση, ενώ δίνει μια εντύπωση πολυτέλειας. Συχνά αγγίζει την υπερβολή. Τα θέματα είναι κυρίως θρησκευτικά, μυθολογικά και ιστορικά. Η μουσική μπαρόκ εκφράζεται μέσα από την όπερα και το ορατόριο.

Από το βιβλίο Ους & Οφθαλμός του Martyn van den Hoek, 
Εκδόσεις Φυτράκη