Γιουκαλέλι ή γιουκαλίλι

    Μικρή κιθάρα που εξελίχθηκε από το- πορτογαλικό μασέτ στη Χαβάη το 19ο αιώνα. Αποτέλεσε το πρότυπο για μια ποικιλία υβριδίων.

Από την εγκυκλοπαίδεια Μουσικής “Αλκυών”