Ποια παιδιά και σε ποιους τομείς μπορεί να βοηθήσει η μουσικοθεραπεία;

Η μουσικοθεραπεία μπορεί να βοηθήσει παιδιά με: 
 • Διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (Αυτισμός, Asperger, Σύνδρομο Rett) 
 • Εγγενείς διαταραχές/σύνδρομα (Σύνδρομο Down, Σύνδρομο Εύθραστου Χ κ.α) 
 • Διαταραχή Ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα 
 • Δυσκολίες/διαταραχές στην επικοινωνία 
 • Νευρολογικές παθήσεις (π.χ σύνδρομα, εγκεφαλική παράλυση) 
 • Μαθησιακές δυσκολίες • Νοητική υστέρηση 
 • Συναισθηματικές δυσκολίες 
 • Προβλήματα συμπεριφοράς
 • Κινητικές δυσκολίες 
    Πιο συγκεκριμένα, η μουσικοθεραπεία μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη και βελτίωση των πιο κάτω: 
 • Ανάπτυξη των επικοινωνιακών και κοινωνικών δεξιοτήτων. 
 • Ανάπτυξη της ικανότητας για συγκέντρωση. 
 • Ενθάρρυνση της αλληλεπίδρασης και της αυτοέκφρασης. 
 • Ανάπτυξη λόγου και ομιλίας 
 • Ανάπτυξη της επίγνωσης του εαυτού και της αυτοπεποίθησης.
 • Έκφραση και επεξεργασία διαφορετικών συναισθημάτων. 
 • Ανάπτυξη σημαντικών δεξιοτήτων όπως η ακρόαση, η εναλλαγή σειράς και η ικανότητα του παιδιού να μοιράζεται. 
 • Ανάπτυξη αδρής και λεπτής κινητικότητας. • Ενδυνάμωση και ενίσχυση της χρήσης της φωνής και ανάπτυξης του λόγου. 
 • Διεύρυνση δεξιοτήτων του συντονισμού της κίνησης. 
 • Συναισθηματική στήριξη 
    Η μουσικοθεραπεία μπορεί να συμβάλει σε όλους τους τομείς της ανάπτυξης και εξέλιξης του παιδιού, καθιστώντας το ικανό να ανταπεξέλθει όσο καλύτερα μπορεί στην καθημερινή του ζωή. 

Πηγή: http://www.paidiatros.com, 
Αντωνία Χατζηευτυχίου, 
Μουσικοθεραπεύτρια