Ρεσιτάλ βιολιού Χριστίνας Θεοδώρου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 J.S.Bach (1685-1750):
Partita no 2:
• Allemande
• Sarabande
• Gigue

 W.A.Mozart (1756-1791):
Concerto in G major KV216 1st part (Allegro)


  R.Kreutzer (1766-1831):
 Etude no 35 (Marcia)

  Γ.Κωνσταντινίδης (1903-1984):
 Δωδεκανησιακή Σουίτα
I. Andante Lento
III. Con moto
V. Andante Mesto
VI. Andante/Allegro

  Béla Bartók (1881-1945):
 Rumänischen Volkstänze

  S.Barber (1910-1981):
 Concerto for Violin and Orchestra Op.14 1st part : Allegro

 Συνοδεία Πιάνου : Βαγγέλης Σουργκούνης