Τμήμα Μουσικής Προπαιδείας

Μουσική Αγωγή

     Το πρόγραμμα Μουσικής Αγωγής που εφαρμόζουμε σε παιδιά ηλικίας 2,5 έως 7 περίπου ετών έχει εκπληκτικά αποτελέσματα, που γίνονται εμφανή από τη στιγμή που τα παιδιά αρχίζουν την πορεία εκμάθησης ενός μουσικού οργάνου όπως μας διαβεβαιώνουν οι διδάσκοντες τους.
     Το πρόγραμμα αυτό καταρτίστηκε από ειδικούς και είναι αποτέλεσμα επεξεργασίας πολλών μουσικοπαιδαγωγικών συστημάτων (KODALY, CARL ORFF και DALCROZE). Βασίζεται αφενός στο φυσικό ένστικτο για τη μουσική που ξυπνάει από πολύ νωρίς στο παιδί και αφετέρου στην επιρροή της μουσικής στη δημιουργική φαντασία των παιδιών.
     Το Ωδείο Τούμπας Κ. Ματσίγκου διαθέτει ειδική αίθουσα πλήρως εξοπλισμένη με κατάλληλα όργανα και υλικά για τη σωστή λειτουργία των Τμημάτων Μουσικής Αγωγής.
     Στο τέλος κάθε διδακτικής ώρας γίνεται ενημέρωση των γονέων από τον διδάσκοντα έτσι οι γονείς έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν την πρόοδο των παιδιών τους και να συμμετέχουν ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία. Για επιβράβευση των προσπαθειών που καταβάλλουν τα παιδιά, πραγματοποιούνται μουσικοθεατρικές παραστάσεις στην Aίθουσα Τέχνης atempo εν όψει των εορτών των Χριστουγέννων και στη λήξη του σχολικού έτους.
  • Μουσικοκινητική Αγωγή
     Στα τμήματα Μουσικοκινητικής Αγωγής εντάσσονται παιδιά 2,5 έως 4 ετών. Το ειδικό πρόγραμμα βιωματικών μουσικοκινητικών ασκήσεων εφαρμόζεται από εξειδικευμένους παιδαγωγούς και είναι προσαρμοσμένο στις ιδιαιτερότητες αυτού του ηλικιακού κύκλου.
  • Η μουσική, ο ρυθμός, η μελωδία, το τραγούδι, η κίνηση γίνονται βίωμα και τελικά το παιδί εκφράζεται με τη δική του προσωπικότητα.
  • Οξύνεται και διαφοροποιείται η ακουστική του αντίληψη και αναπτύσσει μία αυξανόμενη ευαισθησία ως προς το ακουστικό περιβάλλον.
  • Εξοικειώνεται και παίζει με τους ήχους (μια συμβολική διάσταση) το παιχνίδι αυτό οδηγεί το ίδιο το παιδί στο μουσικό αυτοσχεδιασμό δηλαδή στην οργάνωση και σύνθεση των ήχων.
  • Αποκτά ηχητικές και μουσικές εμπειρίες , μουσική φαντασία έτσι ώστε το παιδί να συμμετέχει στην ακρόαση μουσικής και να συνδυάζει ότι ακούει με τις δικές του εμπειρίες .
  • Εκπληρώνεται η ανάγκη του παιδιού για κίνηση και έκφραση, γνωριμία και έλεγχο των κινήσεων, εξέλιξη των δυνατοτήτων του με παράλληλο στοιχείο τη διατήρηση του αυθορμητισμού, της έκφρασης και της δημιουργικότητας του.
  • Οικοδομεί την αυτοεκτίμηση και την αυτοπειθαρχία, που αποτελεί όχημα για την αυτογνωσία και έτσι αναπτύσσει μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα με δημιουργική σκέψη και δράση, με φαντασία, ευαισθησία, εφευρετικότητα.
  •  Μουσική Προπαιδεία
     Το πρόγραμμα αφορά παιδιά νηπιαγωγείου, Α΄ και Β΄ Δημοτικού και έχει σκοπό να εισάγει το παιδί στη μουσική μέσα από ειδικά παιχνίδια, ενώ παράλληλα του μαθαίνει τις πρώτες νότες σε μικρά μουσικά όργανα και με αυτόν τον τρόπο γίνεται η γνωριμία του με τα μουσικά όργανα. Το πρόγραμμα βασίζεται σε έντυπο και ακουστικό υλικό που επιμελήθηκαν έμπειροι μουσικοπαιδαγωγοί, ειδικευμένοι στο αντικείμενο της Μουσικής Αγωγής και αφορά:

- Την κινηση.
- Τη φωνή.
- Τα μουσικά όργανα.
- Την ακρόαση μουσικών έργων.

    Με την κίνηση (αυτοσχεδιασμό και μουσικοκινητικά παιχνίδια) γίνεται κατανοητή η ρυθμική αγωγή, μέσα από το ομαδικό ή ατομικό παιχνίδι και με τη συνοδεία μουσικού οργάνου ή ρυθμικών κτύπων.
    Με τη φωνή (τραγούδι, ομιλία, μιμήσεις) αυτομάτως η φωνή μετατρέπεται σε μουσικό όργανο και μέσο επικοινωνίας με την ομάδα.
    Η γνωριμία με τα μουσικά όργανα ξεκινά από τη γνωριμία των ήχων που μπορεί να παράγει ένα απλό αντικείμενο (ξύλο, μέταλλο κ.λ.π), μια χορδή ή ένα πλήκτρο. Όταν το παιδί μάθει να αναγνωρίζει τους ήχους των ηχοπαραγωγών υλικών ξεκινά η διαδικασία πειραματισμού πάνω σε μικρά όργανα και νότα προς νότα σύντομα παίζει ή συνοδεύει μικρές μελωδίες σε μικρά μουσικά όργανα, όπως μεταλλόφωνο, φλογέρα, κρουστά και έγχορδα.
   Ακρόαση είναι η γνωριμία με μουσικά έργα μεγάλων συνθετών που συνήθως επενδύουν παραμύθια. Έτσι τα παιδιά αποκτούν την ικανότητα να ξεχωρίζουν την ηχητική χροιά των οργάνων της ορχήστρας.
    Σ΄ αυτό το στάδιο, οι μουσικές εμπειρίες, οι ικανότητες, η προσωπικότητα του παιδιού καθώς και το ειδικό τεστ μουσικότητας μας οδηγούν στην επιλογή του καταλληλότερου μουσικού οργάνου έτσι ώστε η επιλογή αυτή να γίνει πηγή χαράς έμπνευσης και δημιουργίας για το παιδί.