Τμήμα Κλασσικής Μουσικής - Σχολή Νυκτών Εγχόρδων - Κιθάρα

Κιθάρα

     Αν το πιάνο και τα έγχορδα (βιολί, βιόλα) θεωρούνται όργανα του χθες, η κιθάρα φαίνεται να είναι το όργανο του αύριο. Όργανο με πολύ μεγάλο ρεπερτόριο, πλήρες και αύταρκες μπορεί να παίξει ρόλο σολιστικό και συνοδευτικό. Γνώρισε μεγάλη επιτυχία και αναγνώριση στα χέρια διάσημων κιθαριστών τόσο του 19ου όσο και του 20ου αιώνα.

 

Ερασιτεχνικό Τμήμα

    Για την αποτελεσματικότητα της εκμάθησης του Οργάνου και από τα πρώτα μαθήματα, ο σπουδαστής εκπαιδεύεται από τον διδάσκοντα στην υπομονή για το αποτέλεσμα και στη μεθοδική μελέτη.
     Ο στόχος, που επιτυγχάνεται συνήθως σε βάθος χρόνου (αναλόγως της ηλικίας), είναι να καταφέρει ο σπουδαστής να κατακτήσει τον τρόπο της οργανωμένης και συστηματικής μελέτης ώστε να γίνει συνήθεια.
      Η διαδικασία της εκμάθησης κιθάρας συμβάλλει στην ανάπτυξη του διανοητικού και φυσικού συντονισμού και αυτοελέγχου, πολύ περισσότερο απ΄ οποιαδήποτε άλλη παιδική δραστηριότητα, εντός ή εκτός σχολείου.
      Στο ερασιτεχνικό τμήμα δεν υπάρχει δέσμευση στη διάρκεια των σπουδών. Ωστόσο, εάν επιθυμεί κάποιος σπουδαστής να έχει αποκτήσει ικανοποιητικές γνώσεις και δεξιοτεχνία έτσι ώστε να μπορεί να συνεχίσει έπειτα και μόνος του, για προσωπική του ευχαρίστηση, την ενασχόληση του με το όργανο συνίσταται ως απαραίτητος χρόνος σπουδών το μέσο επίπεδο της προκαθορισμένης διδακτέας ύλης.

 

Πρόγραμμα πτυχιακών σπουδών

     Αντίθετα από την εντύπωση που έχει δημιουργηθεί, κυρίως από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, που την προβάλλουν σαν ένα όργανο εύκολο με σύντομα αποτελέσματα, η εκμάθηση της κιθάρας είναι εξαιρετικά δύσκολη και ο σπουδαστής θα πρέπει να εκπαιδεύεται στην:
 1. Μεθοδική εργασία. Μελέτη καθημερινά, αν είναι δυνατόν και την ίδια ώρα για να γίνει συνήθεια.
 2. Καθημερινή εξάσκηση και επανάληψη, έτσι ώστε να αφομοιώνονται τα όσα διδάσκονται στο μάθημα.
 3. Υπομονή για το αποτέλεσμα που αργεί πολύ.
     Από την απαιτητική μέθοδο της εκμάθησης του οργάνου απορρέουν πολλά διανοητικά πλεονεκτήματα για το μαθητή.
     Το χρονικό διάστημα σπουδών που απαιτείται είναι από 11 - 14 χρόνια από την έναρξης της ορισθείσας από το υπουργείο, διδακτέας ύλης. Δεν πρέπει να ξεχνάμε όμως ότι το κάθε παιδί έχει το δικό του ρυθμό εξέλιξης.
     Η διδαχθείσα ύλη και οι τάξεις που πρέπει να παρακολουθήσει ο σπουδαστής, ορίζονται από το άρθρο 4 του Ν.Δ 1442/1942 « περί οργάνωσης και λειτουργίας των Ωδείων» και είναι οι εξής:
 • Προκαταρκτική φοίτηση διετής ως 4 έτη.
 • Κατωτέρα φοίτηση τριετής ως 6 έτη.
 • Μέση φοίτηση τριετής ως 6 έτη.
 • Ανωτέρα φοίτηση τριετής ως 6 έτη.

Παράλληλα ο σπουδαστής υποχρεούται να παρακολουθήσει τα εξής μαθήματα:
 1. Θεωρία Μουσικής-Solfège-Dictée-Χορωδία. 
 2. Αρμονία-Solfège-Dictée.
 3. Ιστορία Μουσικής.
 4. Μορφολογία.
Στην Ανωτέρα
 1. Εκ πρώτης όψεως ανάγνωση.
 2. Μουσική δωματίου.
 3. Πρακτικό διδασκαλείο.
    Παράλληλα ο σπουδαστής μπορεί να παρακολουθήσει και Σπουδές Ανώτερων θεωρητικών: Αρμονία, Αντίστιξη, Ενοργάνωση, Φούγκα, Σύνθεση με στόχο την εξειδίκευση του στον τομέα αυτό.
     Το πτυχίο της Αρμονίας είναι απαραίτητο για τον σπουδαστή για να μπορέσει να συνεχίσει τις σπουδές του στα Ανώτερα Θεωρητικά Μαθήματα Αντίστιξη κλπ. Είναι απαραίτητο και στον πτυχιούχο ή διπλωματούχο μουσικό για να ακολουθήσει τον κλάδο της διδασκαλίας θεωρητικών μαθημάτων στον ιδιωτικό τομέα ή και σε δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας κ δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως νομαρχιακός εκπαιδευτικός. Τέλος η γνώση της Αρμονίας είναι απαραίτητη στον δάσκαλο μουσικής για να διδάξει το μουσικό όργανο της ειδικότητας του.
     Επιπλέον ο σπουδαστής μπορεί να ολοκληρώσει τις μουσικές σπουδές του με την εισαγωγή του, μετά από εξετάσεις (απαιτείται γνώση Αρμονίας), στα πανεπιστημιακά Τμήματα Μουσικών Σπουδών ή Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης γεγονός που του δίνει τη δυνατότητα να ακολουθήσει το επάγγελμα του εκπαιδευτικού όχι μόνο στον ιδιωτικό αλλά και στον δημόσιο τομέα (ΑΣΕΠ).