ΤΜΗΜΑΤΑ

Τμήμα Κλασικής Μουσικής

Σχολή Πιάνου

Σχολή Εγχόρδων

Σχολή Νυκτών Εγχόρδων

Σχολή Πνευστών

Σχολή Ακκορντεόν

Σχολή Κρουστών

Σχολή Μονωδίας και Μελοδραματικής

Σχολή Ανώτερων Θεωρητικών

Σχολή Βυζαντινής Μουσικής

Τμήματα Μουσικών Συνόλων

Τμήμα Ελληνικής/Παραδοσιακής Μουσικής

Τμήμα Μοντέρνας Μουσικής

Τμήμα Μουσικής Προπαιδείας

Τμήμα Θεατρικού Παιχνιδιού

Τμήμα Προετοιμασίας Α.Ε.Ι.

Καλοκαιρινά Τμήματα

Πρωτοποριακά Τμήματα

Εργαστήρι Προθεωρίας
Εργαστήρι Μουσικής Σύνθεσης για Εικόνα και Ήχο.
Εργαστήρι Σύγχρονης Μουσικής
Εργαστήρι Παραδοσιακής Μουσικής