Σχολή Ανώτερων Θεωρητικών

Ανώτερα Θεωρητικά 

(Ωδική, Αρμονία, Ενοργάνωση, Αντίστιξη, Φούγκα, Σύνθεση) 

    Το πτυχίο της Αρμονίας είναι απαραίτητο για τον σπουδαστή για να μπορέσει να συνεχίσει τις σπουδές του στα Ανώτερα Θεωρητικά Μαθήματα Αντίστιξη κλπ. Είναι απαραίτητο και στον πτυχιούχο ή διπλωματούχο μουσικό για να ακολουθήσει τον κλάδο της διδασκαλίας θεωρητικών μαθημάτων στον ιδιωτικό τομέα ή και σε δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας κ δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως νομαρχιακός εκπαιδευτικός. Τέλος η γνώση της Αρμονίας είναι απαραίτητη στον δάσκαλο μουσικής για να διδάξει το μουσικό όργανο της ειδικότητας του.
    Επιπλέον ο σπουδαστής μπορεί να ολοκληρώσει τις μουσικές σπουδές του με την εισαγωγή του, μετά από εξετάσεις (απαιτείται γνώση Αρμονίας), στα πανεπιστημιακά Τμήματα Μουσικών Σπουδών ή Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης γεγονός που του δίνει τη δυνατότητα να ακολουθήσει το επάγγελμα του εκπαιδευτικού όχι μόνο στον ιδιωτικό αλλά και στον δημόσιο τομέα (ΑΣΕΠ).
    Στο Ωδείο λειτουργούν τμήματα προετοιμασίας για εισαγωγή στα Πανεπιστημιακά Τμήματα Μουσικών Σπουδών και Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης.

Ωδική: 

Πτυχίο που απευθύνεται στο διδακτικό αντικείμενο μουσικής στο σχολειό. Δίνεται μεγάλη βαρύτητα στο παίξιμο και τη συνοδεία στο πιάνο σχολικών τραγουδιών. Υπάρχει κύκλος υποχρεωτικών μαθημάτων.

Αρμονία: 

Πτυχίο εξειδικευμένο στη διδασκαλία της αρμονίας στην κλασική της μορφή. Υπάρχει κύκλος υποχρεωτικών μαθημάτων. Απαιτείται βαθμός Θεωρίας ΙΙΙ , Σολφέζ ΙΙΙ και Ντικτέ ΙΙΙ τουλάχιστον 7,5 "Λίαν Καλώς".

Αντίστιξη: 

Πτυχίο στο οποίο εξειδικεύεται η διδασκαλία της αντίστιξης στις δύο ιστορικές της μορφές:
Α) Αναγεννησιακή
Β) Μπαρόκ.
Σημαντικό ρόλο παίζει και η διδασκαλία της οργανογνωσίας.

Φούγκα: 

Πτυχίο εξειδίκευσης στη μορφή της φούγκα κυρίως στη Μπαροκ μορφή της (Bach). Διδάσκονται οι φούγκες του Bach στο μάθημα της Ανάλυσης και ταυτόχρονα υπάρχει εξειδίκευση στην κλαισκή ενορχήστρωση (ορχήστρα μέχρι τις αρχές του 20 αιώνα).

Σύνθεση: 

Όλα τα μουσικά ιδιώματα και ¨γλώσσες¨ του 20ου και 21ου αιώνα με τη μορφή διδασκαλίας – ανάλυσης. Στα τέσσερα χρόνια φοίτησης συγκροτείται φάκελος με συγκεκριμένα έργα που γράφονται τα οποία υποβάλλονται στο τέλος των σπουδών για την απόκτηση διπλώματος.