Τμήμα Κλασσικής Μουσικής - Σχολή Πνευστών - Φαγκότο (Βαρύαυλος)

Φαγκότο (Βαρύαυλος)

     Το φαγκότο ανήκει στην κατηγορία των ξύλινων πνευστών με διπλή γλωττίδα. Έχει παρόμοια χαρακτηριστικά με εκείνα του όμποε, του οποίου αποτελεί το μπάσο. Στο πιο βαρύ ρετζίστρο έχει μαλακή χροιά, που γίνεται διαπεραστική όσο ανεβαίνει προς το οξύ. Κατασκευάστηκε για πρώτη φορά γύρω στο 1500 και βρήκε σύντομα μια μόνιμη θέση στις ορχήστρες σαν στήριγμα του βιολοντσέλου. Σαν σολιστικό όργανο χρησιμοποιήθηκε από συνθέτες, όπως ο A. Vivaldi και ο W.A.Mozart.

Πρόγραμμα πτυχιακών σπουδών.

     Για την επιτυχημένη εκμάθηση του οργάνου με στόχο το πτυχίο ή το δίπλωμα ο σπουδαστής πρέπει να εκπαιδεύεται στην:

 1. Υπομονή και μεθοδικότητα στη μελέτη. (20΄ με 30΄ κάθε μέρα, την ίδια ώρα, ώστε να γίνεται συνήθεια. Ο χρόνος εξάσκησης φυσικά αυξάνει αναλόγως της τάξης φοίτησης).
 2. Καθημερινή εξάσκηση και επανάληψη, έτσι ώστε να αφομοιώνονται τα όσα διδάσκονται στο μάθημα.

     Το χρονικό διάστημα σπουδών που απαιτείται είναι περίπου 8 χρόνια από την έναρξης της ορισθείσας από το υπουργείο, διδακτέας ύλης. Δεν πρέπει να ξεχνάμε όμως ότι το κάθε παιδί έχει το δικό του ρυθμό εξέλιξης.

     Η διδαχθείσα ύλη και οι τάξεις που πρέπει να παρακολουθήσει ο σπουδαστής ορίζεται από το άρθρο 4 του Ν.Δ 1442/ 1942 «περί οργάνωσης και λειτουργίας των Ωδείων» και είναι οι εξής:
 • Προκαταρκτική φοίτηση ενός έτους ως 2 έτη.
 • Κατωτέρα φοίτηση διετής ως 4 έτη.
 • Μέση φοίτηση διετής ως 4 έτη.
 • Ανωτέρα φοίτηση τριετής ως 6 έτη.
Παράλληλα ο σπουδαστής υποχρεούται να παρακολουθήσει τα εξής μαθήματα:
 1. Θεωρία Μουσικής-Solfège-Dictée-Χορωδία. 
 2. Αρμονία-Solfège-Dictée. 
 3. Ιστορία Μουσικής. 
 4. Πιάνο. Ορχήστρα.
Στην Ανωτέρα
 1. Εκ πρώτης όψεως ανάγνωση. 
 2. Μεταφορά. 
 3. Ομαδικές ασκήσεις πνευστών. 
 4. Μουσική Δωματίου. Πρακτικό διδασκαλείο.

     Παράλληλα ο σπουδαστής μπορεί να παρακολουθήσει και Σπουδές Ανώτερων θεωρητικών: Αρμονία, Αντίστιξη, Ενοργάνωση, Φούγκα, Σύνθεση με στόχο την εξειδίκευση του στον τομέα αυτό.
    Το πτυχίο της Αρμονίας είναι απαραίτητο για τον σπουδαστή για να μπορέσει να συνεχίσει τις σπουδές του στα Ανώτερα Θεωρητικά Μαθήματα Αντίστιξη κλπ. Είναι απαραίτητο και στον πτυχιούχο ή διπλωματούχο μουσικό για να ακολουθήσει τον κλάδο της διδασκαλίας θεωρητικών μαθημάτων στον ιδιωτικό τομέα ή και σε δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας κ δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως νομαρχιακός εκπαιδευτικός. Τέλος η γνώση της Αρμονίας είναι απαραίτητη στον δάσκαλο μουσικής για να διδάξει το μουσικό όργανο της ειδικότητας του.
     Επιπλέον ο σπουδαστής μπορεί να ολοκληρώσει τις μουσικές σπουδές του με την εισαγωγή του, μετά από εξετάσεις (απαιτείται γνώση Αρμονίας), στα πανεπιστημιακά Τμήματα Μουσικών Σπουδών ή Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης γεγονός που του δίνει τη δυνατότητα να ακολουθήσει το επάγγελμα του εκπαιδευτικού όχι μόνο στον ιδιωτικό αλλά και στον δημόσιο τομέα (ΑΣΕΠ).