Τμήμα Μουσικών Συνόλων - Ορχήστρα Νέων


Ορχήστρα Νέων

     Συμμετέχουν σπουδαστές υψηλότερου επιπέδου.

    Το ορχηστρικό μάθημα είναι εξαιρετικά σημαντικό για τους σπουδαστές καθώς μαθαίνουν, μέσα από την χαρά της συμμετοχής και του αποτελέσματος, να αποτελούν μέρος ενός συνόλου απόλυτα εναρμονισμένου. Εξασκούνται στη συγκέντρωση, στη συνεργασία και μαθαίνουν να οργανώνουν τη μελέτη τους μεθοδικά ενώ ταυτόχρονα καλλιεργούν και την έννοια της υπευθυνότητας και της συλλογικότητας.