Μαθήματα Παραδοσιακού Βιολιού


Διδάσκων :  Γιάννης Πούλιος


Στον κύκλο μαθημάτων παραδοσιακού βιολιού διδάσκεται :
  • Βασική τεχνική του οργάνου. 
  • Τεχνικές και ρεπερτόριο από διάφορες περιοχές του ελλαδικού χώρου (ευρύτερη περιοχή της Θράκης, Μακεδονία, Στερεά Ελλάδα καθώς και ρεπερτόριο από νησιά του Αιγαίου) Επίσης το πρόγραμμα θα συμπεριλαμβάνει και ρεπερτόριο από σύγχρονη- έντεχνη μουσική 
  • Τεχνικές και χειρισμό ψηφιακών και αναλογικών εφέ (πετάλια – ενισχυτές)