Τμήμα Κλασικής Μουσικής - Σχολή Κλασικών Κρουστών και Ντράμς - Ντράμς

Ντράμς

     Η ιστορία των τυμπάνων άρχισε με την εμφάνιση του ανθρώπινου πολιτισμού, όπως είναι ευρέως γνωστά έχει συσχετιστεί με την γένεση της ανθρωπότητας. Η υποτιθέμενη προέλευση των τυμπάνων υπολογίζεται στο 6000 π.χ
    Τα τύμπανα χρησιμοποιήθηκαν βαδίζοντας σε παρελάσεις (Γκρανκάσα, ταμπούρα, πιατίνια κ.α.) Αργότερα διαπιστώθηκε πως με την κατάλληλη τοποθέτηση των τυμπάνων και πολύ εξάσκηση ένας παίκτης θα μπορούσε να παίξει δύο η περισσότερα τύμπανα την ίδια στιγμή, με αποτέλεσμα να μην χρειάζεται πλέον ολόκληρη ομάδα από παίκτες. Αυτό οδηγεί στην προέλευση των drums.
    Πρώτη φορά μουσική με drum set σύμφωνα με ιστορικά στοιχεία παίχτηκε στη Νέα Ορλεάνη. Στη ροή της ιστορίας των τυμπάνων εως το 1930 το πρότυπο drum kit είχε πλέον διαμορφωθεί. Το πακέτο αποτελείται από την Bass Drum μαζί με ένα ποδόπληκτρο, ένα τάμπουρο, hi hat, toms, και πατίνια.
    Στις μέρες μας το όργανο αυτό χρησιμοποιείται σχεδόν σε όλα τα μουσικά είδη εκτός της κλασικής μουσικής. Τα χαρακτηριστικά του οργάνου είναι ο ρυθμός και ο συντονισμός των τεσσάρων άκρων. Ο Drummer πάντα είναι η βάση σε μιας ορχήστρας.
Για την επιτυχημένη εκμάθηση του οργάνου ο σπουδαστής πρέπει να εκπαιδεύεται στην:

 • Υπομονή και μεθοδικότητα στη μελέτη. (20΄ με 30΄ κάθε μέρα, την ίδια ώρα, ώστε να γίνεται συνήθεια. Ο χρόνος εξάσκησης φυσικά αυξάνει αναλόγως της τάξης φοίτησης)
 • Καθημερινή εξάσκηση και επανάληψη, έτσι ώστε να αφομοιώνονται τα όσα διδάσκονται στο μάθημα.
Οι βασικές σπουδές του Drum set έχουν ως εξής:
 • Α΄ επίπεδο: 2 τάξεις
 • Β΄ επίπεδο: 2 τάξεις
 • Γ΄ επίπεδο: 2 τάξεις
     Ο χρόνος φοίτησης διαρκεί συνήθως 6 έτη με πιθανότητα να μειωθεί ή να αυξηθεί κατά 1 ή ½ έτος αναλόγως την ηλικία και τη μεθοδική μελέτη του σπουδαστή.
    Παράλληλα ο σπουδαστής θα πρέπει να παρακολουθήσει τις εξής τάξεις υποχρεωτικών μαθημάτων:
 • Θεωρία, 3 έτη.
 • Solfege-Dictee 3 έτη
 • Χορωδία (προαιρετικά και μόνο εάν προταθεί από το δάσκαλο των θεωρητικών)
 • Υποχρ. Αρμονίας
 • Solfege – Dictee IV & V
 • Ιστορία Μουσικής
 • Μορφολογία
     Η γνώση των θεωρητικών βοηθά τον σπουδαστή να διεισδύσει βαθύτερα στην γνώση του μουσικού οργάνου που σπουδάζει και στα μυστικά της σύνθεσης.

Στο τέλος παρέχεται βεβαίωση σπουδών.

    Παράλληλα ο σπουδαστής μπορεί να παρακολουθήσει και Σπουδές Ανώτερων θεωρητικών: Αρμονία, Αντίστιξη, Ενοργάνωση, Φούγκα, Σύνθεση με στόχο την εξειδίκευση του στον τομέα αυτό.
    Το πτυχίο της Αρμονίας είναι απαραίτητο για τον σπουδαστή για να μπορέσει να συνεχίσει τις σπουδές του στα Ανώτερα Θεωρητικά Μαθήματα Αντίστιξη κλπ. Είναι απαραίτητο και στον πτυχιούχο ή διπλωματούχο μουσικό για να ακολουθήσει τον κλάδο της διδασκαλίας θεωρητικών μαθημάτων στον ιδιωτικό τομέα ή και σε δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας κ δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως νομαρχιακός εκπαιδευτικός. Τέλος η γνώση της Αρμονίας είναι απαραίτητη στον δάσκαλο μουσικής για να διδάξει το μουσικό όργανο της ειδικότητας του.
    Επιπλέον ο σπουδαστής μπορεί να ολοκληρώσει τις μουσικές σπουδές του με την εισαγωγή του, μετά από εξετάσεις (απαιτείται γνώση Αρμονίας), στα πανεπιστημιακά Τμήματα Μουσικών Σπουδών ή Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης γεγονός που του δίνει τη δυνατότητα να ακολουθήσει το επάγγελμα του εκπαιδευτικού όχι μόνο στον ιδιωτικό αλλά και στον δημόσιο τομέα (ΑΣΕΠ).