Τμήμα Κλασικής Μουσικής - Σχολή Βυζαντινής Μουσικής

Βυζαντινή Μουσική

    Βυζαντινή μουσική είναι η μουσική της Ορθόδοξης Ελληνικής Εκκλησίας. Όλοι οι ύμνοι της Εκκλησίας βασίζονται και στηρίζονται στην Βυζαντινή μουσική. Οι ρίζες της Βυζαντινής μουσικής βρίσκονται στους Αρχαίους Έλληνες, αλλά άνθισε στο Βυζάντιο και κυρίως στην Κωνσταντινούπολη. Γύρω στα τέλη του 7ου αιώνα η Βυζαντινή μουσική άκμασε με τον Ρωμανό τον Μελωδό. Στην περίοδο των Βυζαντινών χρόνων υπήρξαν σπουδαίοι και αξιόλογοι υμνογράφοι της Βυζαντινής μουσικής.
    Η «επίσημη» (βάσει του Υπουργείου Πολιτισμού) διάρκεια σπουδών στην Βυζαντινή μουσική είναι 5 έτη από την έναρξης της ορισθείσας από το υπουργείο, διδακτέας ύλης.
Η ιδιαιτερότητα στο μάθημα αυτό για τους υποψήφιους, είναι ότι για να διεκδικήσουν τον τίτλο σπουδών (πτυχίο ή δίπλωμα) πρέπει να έχουν απολυτήριο Λυκείου.

Παράλληλα ο σπουδαστής υποχρεούται να παρακολουθήσει τα εξής μαθήματα:
  1. Θεωρία Μουσικής.
  2. Solfège.
  3. Τυπικόν.
  4. Ιστορία Εκκλησιαστικής Μουσικής.
  5. Υμνολογία.
  6. Μετρική. Λειτουργική.
    Παράλληλα ο σπουδαστής μπορεί να παρακολουθήσει και Σπουδές Ανώτερων θεωρητικών: Αρμονία, Αντίστιξη, Ενοργάνωση, Φούγκα, Σύνθεση με στόχο την εξειδίκευση του στον τομέα αυτό.
   
Το πτυχίο της Αρμονίας είναι απαραίτητο για τον σπουδαστή για να μπορέσει να συνεχίσει τις σπουδές του στα Ανώτερα Θεωρητικά Μαθήματα Αντίστιξη κλπ. Είναι απαραίτητο και στον πτυχιούχο ή διπλωματούχο μουσικό για να ακολουθήσει τον κλάδο της διδασκαλίας θεωρητικών μαθημάτων στον ιδιωτικό τομέα ή και σε δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας κ δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως νομαρχιακός εκπαιδευτικός. Τέλος η γνώση της Αρμονίας είναι απαραίτητη στον δάσκαλο μουσικής για να διδάξει το μουσικό όργανο της ειδικότητας του.
    Επιπλέον ο σπουδαστής μπορεί να ολοκληρώσει τις μουσικές σπουδές του με την εισαγωγή του, μετά από εξετάσεις (απαιτείται γνώση Αρμονίας), στα πανεπιστημιακά Τμήματα Μουσικών Σπουδών ή Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης γεγονός που του δίνει τη δυνατότητα να ακολουθήσει το επάγγελμα του εκπαιδευτικού όχι μόνο στον ιδιωτικό αλλά και στον δημόσιο τομέα (ΑΣΕΠ).