Τμήμα Κλασσικής Μουσικής - Σχολή Εγχόρδων - Βιόλα

Βιόλα

     Έγχορδο μουσικό όργανο με τόξο. Έχει τέσσερις χορδές με διαστάσεις κάπως μεγαλύτερες από το βιολί. Η βιόλα έχει κοινό μηχανισμό και τεχνική με το βιολί. Ο ήχος της είναι βαθύς αλλά διαπεραστικός και πλούσιος σε παλμικές δονήσεις.
     Η βιόλα, αντίθετα με το βιολί, δε βρήκε μεγάλη απήχηση σαν όργανο δεξιοτεχνίας και η φιλολογία της είναι μάλλον περιορισμένη. Έτσι τα έργα για βιόλα είναι μικρότερα σε αριθμό. Είναι όργανο απαραίτητο στην ορχήστρα. Ωστόσο απαιτεί από τον σπουδαστή παρόμοια προσόντα και ικανότητες με εκείνα του σπουδαστή στο βιολί.

Ερασιτεχνικό Τμήμα

     Για την αποτελεσματικότητα της εκμάθησης του Οργάνου και από τα πρώτα μαθήματα, ο σπουδαστής εκπαιδεύεται από τον διδάσκοντα στην υπομονή για το αποτέλεσμα και στη μεθοδική μελέτη.
     Ο στόχος, που επιτυγχάνεται συνήθως σε βάθος χρόνου (αναλόγως της ηλικίας), είναι να καταφέρει ο σπουδαστής να κατακτήσει τον τρόπο της οργανωμένης και συστηματικής μελέτης ώστε να γίνει συνήθεια.
     Η διαδικασία της εκμάθησης βιόλας συμβάλλει στην ανάπτυξη του διανοητικού και φυσικού συντονισμού και αυτοελέγχου, πολύ περισσότερο απ΄ οποιαδήποτε άλλη παιδική δραστηριότητα, εντός ή εκτός σχολείου.
     Στο ερασιτεχνικό τμήμα δεν υπάρχει δέσμευση στη διάρκεια των σπουδών. Ωστόσο, εάν επιθυμεί κάποιος σπουδαστής να έχει αποκτήσει ικανοποιητικές γνώσεις και δεξιοτεχνία έτσι ώστε να μπορεί να συνεχίσει έπειτα και μόνος του, για προσωπική του ευχαρίστηση, την ενασχόληση του με το όργανο συνίσταται ως απαραίτητος χρόνος σπουδών το μέσο επίπεδο της προκαθορισμένης διδακτέας ύλης.

Πρόγραμμα Πτυχιακών Σπουδών

     Για την επιτυχημένη εκμάθηση του οργάνου με στόχο το πτυχίο ή το δίπλωμα ο σπουδαστής πρέπει να εκπαιδεύεται στην:
 1. Υπομονή και μεθοδικότητα στη μελέτη. (20΄ με 30΄ κάθε μέρα, την ίδια ώρα, ώστε να γίνεται συνήθεια. Ο χρόνος εξάσκησης φυσικά αυξάνει αναλόγως της τάξης φοίτησης).
 2. Καθημερινή εξάσκηση και επανάληψη, έτσι ώστε να αφομοιώνονται τα όσα διδάσκονται στο μάθημα.
 3. Εξαιρετική ακρίβεια αντίληψης του τονικού ύψους .

     Το χρονικό διάστημα σπουδών που απαιτείται είναι περίπου 10-12 χρόνια από την έναρξης της ορισθείσας από το υπουργείο, διδακτέας ύλης. Δεν πρέπει να ξεχνάμε όμως ότι το κάθε παιδί έχει το δικό του ρυθμό εξέλιξης.
     Η διδαχθείσα ύλη και οι τάξεις που πρέπει να παρακολουθήσει ο σπουδαστής, ορίζονται από το άρθρο 4 του Ν.Δ 1442/1942 «περί οργάνωσης και λειτουργίας των Ωδείων» και είναι οι εξής:
 1. Προκαταρκτική φοίτηση διετής ως 4 έτη.
 2. Κατωτέρα φοίτηση τριετής ως 6 έτη.
 3. Μέση φοίτηση τριετής ως 6 έτη.
 4. Ανωτέρα φοίτηση τριετής ως 6 έτη.

Παράλληλα υποχρεούται να παρακολουθήσει τα εξής μαθήματα:

 1. Θεωρία Μουσικής-Solfège-Dictée-Χορωδία. 
 2. Αρμονία-Solfège-Dictée.
 3.  Ιστορία Μουσικής.
 4. Μορφολογία.
 5. Πιάνο. Ορχήστρα.

Στην Ανωτέρα

 1. Εκ πρώτης όψεως ανάγνωση.
 2. Μουσική δωματίου.  
 3. Πρακτικό διδασκαλείο.

     Παράλληλα ο σπουδαστής μπορεί να παρακολουθήσει και Σπουδές Ανώτερων θεωρητικών: Αρμονία, Αντίστιξη, Ενοργάνωση, Φούγκα, Σύνθεση με στόχο την εξειδίκευση του στον τομέα αυτό.
Το πτυχίο της Αρμονίαςείναι απαραίτητο για τον σπουδαστή για να μπορέσει να συνεχίσει τις σπουδές του στα Ανώτερα Θεωρητικά Μαθήματα Αντίστιξη κλπ. Είναι απαραίτητο και στον πτυχιούχο ή διπλωματούχο μουσικό για να ακολουθήσει τον κλάδο της διδασκαλίας θεωρητικών μαθημάτων στον ιδιωτικό τομέα ή και σε δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας κ δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως νομαρχιακός εκπαιδευτικός. Τέλος η γνώση της Αρμονίας είναι απαραίτητη στον δάσκαλο μουσικής για να διδάξει το μουσικό όργανο της ειδικότητας του.
     Επιπλέον ο σπουδαστής μπορεί να ολοκληρώσει τις μουσικές σπουδές του με την εισαγωγή του, μετά από εξετάσεις (απαιτείται γνώση Αρμονίας), στα πανεπιστημιακά Τμήματα Μουσικών Σπουδών ή Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης γεγονός που του δίνει τη δυνατότητα να ακολουθήσει το επάγγελμα του εκπαιδευτικού όχι μόνο στον ιδιωτικό αλλά και στον δημόσιο τομέα (ΑΣΕΠ).