• Συναυλία Τμήματος Βιολιού

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  1. Gigue (από την δεύτερη Παρτίτα για σόλο βιολί)
  Concerto for Violin and Orchestra Op. 14 Allegro
  Johann Sebastian Bach

  2. Violin Concerto Op. 14 Allegro
  Samuel Barber

  3. Etude No 23 in G Minor 
  Rodolphe Kreutzer

  4. Recitativo e arioso (για βιολί και πιάνο)
  Witold Lutoslawski

  Καραμούτσιου Αλεξάνδρα – βιολί

  1. Romanze Op. 40 in G Major
  Ludwig van Beethoven

  2. Concerto for Violin and Orchestra Op. 14 Allegro
  Samuel Barber

  3. Concerto in G Major No 3 Kv 216 
  Wolfgang Amadeus Mozart

  Δημητριάδου Μαρία-Σοφία - βιολί

  Συνοδεία Λάζαρος Μελίδης