>

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

Οι άνθρωποι μας αποτελούν το μεγαλύτερο μας πλεονέκτημα

Ευάγγελος Πορτοκάλης

Website: http://www.example.com

Εμπειρία: Διδασκαλία Πιάνου

Ιδιότητα: Καθηγητής Πιάνου

Σύνολο μαθημάτων: 1 Μάθημα(τα)

Γιώργος Γούσιος

Website: http://www.example.com

Εμπειρία: Διδασκαλία Κλασικής Κιθάρας

Ιδιότητα: Καθηγητής Κλασικής Κιθάρας

Σύνολο μαθημάτων: 1 Μάθημα(τα)

Μαρία Ανισέγκου

Website: http://www.example.com

Εμπειρία: Διδασκαλία Βιολοντσέλου

Ιδιότητα: Καθηγήτρια Βιολοντσέλου, Μέλος της Κρατικής Ορχήστρας

Σύνολο μαθημάτων: 1 Μάθημα(τα)

Γιάννης Γράμψας

Website: http://www.example.com

Εμπειρία: Διδασκαλία Ανώτερων Θεωρητικών

Ιδιότητα: Καθηγητής Αρμονίας, Καθηγητής Αντίστιξης, Καθηγητής Φούγκας

Σύνολο μαθημάτων: 3 Μάθημα(τα)

Μαρίνα Ματσίγκου

Website: http://www.example.com

Εμπειρία: Διδασκαλία Κιθάρας, Πιάνου, Ανώτερων Θεωρητικών

Ιδιότητα: Ακουστική Κιθάρα, Προθεωρία, Θεωρία, Ανώτερα Θεωρητικά, Χορωδία, Σύνολα

Σύνολο μαθημάτων: 4 Μάθημα(τα)

Αλκέτα Νάτσο

Website: http://www.example.com

Εμπειρία: Διδασκαλία Βιολιού, Ορχήστρας

Ιδιότητα: Καθηγήτρια Βιολιού

Σύνολο μαθημάτων: 3 Μάθημα(τα)

Νίκος Ευθυμιάδης

Website: http://www.example.com

Εμπειρία: Διδασκαλία Βιολιού, Χορωδία, Μουσική Δωματίου, Μορφολογία

Ιδιότητα: Καθηγητής Βιολιού, Διεύθυνση Χορωδίας, Δάσκαλος Μουσικής Δωματίου

Σύνολο μαθημάτων: 3 Μάθημα(τα)

Χαρούλα Μπαλωτή

Website: http://www.example.com

Εμπειρία: Διδασκαλία Μονωδίας-Μελοδραματικής

Ιδιότητα: Καθηγήτρια Μονωδία

Σύνολο μαθημάτων: 1 Μάθημα(τα)

Ιόλη Ρώσσιου

Website: http://www.example.com

Εμπειρία: Διδασκαλία Πιάνου, Μουσικοκινητικής και Προπαιδείας

Ιδιότητα: Δασκάλα Πιάνου, Δασκάλα Μουσικοκινητικής και Προπαιδείας

Σύνολο μαθημάτων: 1 Μάθημα(τα)

Image
Copyright © 2021 Tanidis | IT Educational & Corporate IT Solutions

Search